Close

Археологически музей Бургас

Археологическата експозиция се намира на ул. Ал. Богориди № 21. Сградата е проектирана от швейцарския архитект Херман Майер. Построена е за девическа гимназия през 1894 г. по поръка на Министерството на народното просвещение. В пет отделни зали, хронологически и тематично са представени: 1. Праистория и Древно корабоплаване в Бургаския залив; 2. Траки, елини и понтийски центрове по Западното крайбрежие; 3. В границите на Римската империя и Деултум; 4. Средните векове и Археологически проучвания на Бургаския музей; 5. Зала Трезор. До сградата на музея е оформена и външна експозиция в която са подредени антични и средновековни надгробни паметници. В две от залите изцяло, а в останалите три – отчасти, са експонирани антични и късноантични паметници, изработени от метал, камък, стъкло, дърво и керамика. Представени са монети, накити, съдове, статуи, надписи, погребални и надгробни паметници, котви и др. Находките са придобити от редовни и спасителни археологически разкопки, а също и от дарения и откупки. Те произхождат предимно от обекти, разположени по Южното българско черноморско крайбрежие. Не малка част от паметниците са открити и западно от морския бряг в землищата на общините от Бургаска област.


Култура и туризъм

Регионален исторически музей Бургас

Регионалният исторически музей в Бургас е най-големият музей в Югоизточна България. Той е създаден през 1912 г. като частен музей към Бургаското археологическо дружество „Дебелт” от група интелектуалци и радетели за разкриване на историческото минало на Бургаските земи. Първият председател на Археологическото дружество е областния управител Христо Богоев, а първият ръководител на музея е Павел Воденичаров. През следващите 30 години са създадени първите музейни колекции с уникални археологически и етнографски ценности.